• 1 Konfucije
  Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga! Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga! Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga! Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!
 • 2 Pablo Picasso
  Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku.
 • 3 Anatole France
  Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.
 • 4 Lucij Anej Seneka
  Ne učimo za školu nego za život
 • 5 Epoktet
  Priroda je čovjeku dala jedan jezik i dva uha da bi dvaput više slušao nego govorio
baner

Prijava

Vremenska prognoza

Izvannastavne aktivnosti

 

      Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti su integralni dio odgojno-obrazovne strukture osnovne škole. Izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obveza u organizaciji škole i u njenim prostorima. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno-obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humane odnose među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda na početku školske godine. Izbor aktivnosti prepušten je svakom učeniku prema njegovom osobnom interesu, potrebi i mogućnostima. Svakako treba i roditelje učenika upoznati sa svrhom, vremenom, mjestom i načinom rada ovih aktivnosti u kojima njihova djeca sudjeluju.

Cilj izvannastavnih aktivnosti je obuhvatiti što veći broj učenika bez obzira na njihove  sposobnosti.

 1. VJERONAUČNA SEKCIJA

      1.1 ANĐELINA PERIĆ

      1.2. KATARINA SENTIĆ

 1. LITERARNO-DRAMSKA SEKCIJA

     2.1. MARIJA MARLAIS

 1. DRAMSKA I RECITATORSKA SEKCIJA

     3.1. MARINA NJAVRO

 1. LIKOVNO-DRAMSKA SEKCIJA

     4.1. HELENA MATIĆ

     4.2. ŽELJKA BOGDANOVIĆ

 1. EKO SEKCIJA

         5.1. ZDRAVKA MASLAĆ

         5.2. LJUBA KREŠIĆ

         5.3. MARIJA KONCUL

 1. LIKOVNA SEKCIJA

    6.1. JULIJANA RAIČ

 1. KULTURNO – ZABAVNA SEKCIJA

    7.1. DRAŽENA PREVIŠIĆ

    7.2. ZORICA SENTIĆ

    7.3. MARIJANA ŠIMIĆ

 1. KREATIVNA GRUPA

    8.1. DRAŽENKA JOGUNICA

    8.2. KRISTINA ŠKOBO

    8.3. ANITA KRMEK

     8.4. INES RAIČ

     8.5. JOZO BRAĆ

 1. SEKCIJA – NOGOMET

     9.1. JOSIP MATUŠKO

 1. SEKCIJA –ODBOJKA
  • 1 JOSIP MATUŠKO
 1. ENGLESKI JEZIK – DRAMSKA SEKCIJA

          11.1.DANIELA MATIĆ

 1. SEKCIJA IZ INFORMATIKE

  12.1. ZORAN MATUŠKO

 1. ZBOR

  13.1. TOMISLAV SENTIĆ

 1. VJERONAUČNA SEKCIJA  

                                

1.1.Nositelji aktivnosti:  ANĐELINA PERIĆ

 

Naziv aktivnosti

Sekcija - VJERONAUK

 

Planirani broj učenika

20  učenika

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno po skupini

 

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje po skupini

 

Ciljevi

Razvoj glazbenog izražavanja, kroz pjesmu upoznati Boga te kroz pjesmu, recitaciju  i karitativni rad  približiti Boga drugima

 

Način realizacije

Tjedne probe, posjet potrebitima,

čitanje i tumačenje Svetog pisma

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Izvedba duhovnih skladbi,

Življenje u Duhu

 

Troškovnik

-

 

Način vrednovanja

Nastupanje u crkvi i u školi,

Pohvale za rad

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poboljšanje izvedbe,

Naučiti živjeti Sveto Pismo

 

1.2.Nositelji aktivnosti: KATARINA SENTIĆ

 

Naziv aktivnosti

Sekcija - VJERONAUK

 

Planirani broj učenika

9  učenika

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

 

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

 

Ciljevi

Kroz recitacije i kreativni rad približiti djeci Boga, Božju ljubav prema ljudima

 

Način realizacije

Tjedne probe,

Čitanje i tumačenje Svetog pisma

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Recitiranje, življenje u Duhu, razvijanje kreativnosti kod djece

 

Troškovnik

_

 

Način vrednovanja

Nastupanje za školske priredbe,

Pohvale za rad

Način korištenja rezultata vrednovanja

Naučiti živjeti Sveto pismo

 

 

 

 1. LITERARNO DRAMSKA SEKCIJA  

 

2.1.Nositelj aktivnosti:  MARIJA MARLAIS

 

Naziv aktivnosti

LITERARNO DRAMSKA SEKCIJA

 

Planirani broj učenika

12 učenika

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

 

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

 

Ciljevi

Proširiti znanje književnosti, osposobiti učenike za pisanu i govornu riječ, te scenski iskaz u cilju osposobljavanja za buduće školovanje

 

Način realizacije

Tjednim održavanjem jednog sata literarno dramske sekcije uz pomoć pročitanih književnih djela i internetskih stranica.

 

Vremenski okvir

Tijekom  2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Korištenje stečenih znanja u školi ali i u svakodnevnom životu, osposobljavanje učenike za lijepo usmeno izražavanje, maštovito i stilski dotjeranu pisanu riječ, njegovanje glumačkih sposobnosti.

 

Troškovnik

Materijal potreban za scenografiju i kostime: Platno, nožice, ljepilo, krep papir, razni ukrasi

 

Način vrednovanja

Rezultati rada prate se kroz opisno praćenje učenika, pohvale učenicima

Način korištenja rezultata vrednovanja

Školske priredbe (Božić i Dan škole),

Školsko i županijsko natjecanje (krasnoslov)

 

 1. DRAMSKA I RECITATORSKA SEKCIJA 

                                                                                                    

3.1.Nositelj aktivnosti:  MARINA NJAVRO

 

Naziv aktivnosti

 DRAMSKA I RECITATORSKA  SEKCIJA

 

Planirani broj učenika

10 - 13 učenika

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

 

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

 

Ciljevi

Razvijanje vještina i sposobnosti usmenog izražavanja, vježbanje intonacije, glasa, razvijanje ljubavi prema poeziji i hrvatskom jeziku. Naučiti glumiti i krasnosloviti stihove. Poticati maštovitost, kreativnost i želju za učenjem. Razvijati ljubav prema umjetnosti

 

Način realizacije

Realizacija se ostvaruje glumom, pokretom, igrom, plesom…

Razvijati usmeni izraz kroz dramske tekstove

 

Vremenski okvir

Tijekom  2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Razvijanje umjetničkog izražaja i estetskog senzibiliteta.

Uvježbavanje dramskih tekstova, učenje stihova napamet, čitanje i govorenje. Kroz igru, zabavu i glumu naučiti i uvježbati dramski nastup

 

Troškovnik

Materijali potrebni za kostime i scenografiju. Fotokopiranje tekstova, papiri…

 

Način vrednovanja

Rezultati rada prate se kroz  opisno praćenje učenikovih postignuća

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje u razrednim i školskim priredbama te školskim i županijskom natjecanju u krasnoslovu.

           

 1. LIKOVNO-DRAMSKA SEKCIJA                      

4.1.- 4.3. Nositelji aktivnosti:  HELENA MATIĆ i ŽELJKA BOGDANOVIĆ

 

Naziv aktivnosti

LIKOVNO-DRAMSKA SEKCIJA

 

Planirani broj učenika

9 učenika u 2 skupine

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno po skupini

 

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje po skupini

 

Ciljevi

Približiti učenicima vrijednost i važnost umjetnosti. Razvijati učenicima osjećaj za lijepo. Poticati individualno i kreativno stvaralaštvo, poticati razvoj mišljenja, zaključivanja i kreativnosti

 

Način realizacije

Metode rada: razgovor, rad na tekstu, praktični radovi

Način rada: promatranje, mašta, sjećanje, izmišljanje

Oblici rada: rad u paru, individualni i grupni rad

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2016./2017. godine

 

Osnovna namjena

Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu, tradiciji, narodnim običajima, razvoj strpljenja. Razvijanje i vrednovanje sadržaja i ideja. Otkrivanje estetskih vrijednosti

 

Troškovnik

Fotokopiranje (pjesmice i igrokazi), kolaž papir, ljepilo, tempere…

 

Način vrednovanja

Individualno praćenje rada svakog učenika. Poticanje na kreativnost i samostalnost u radu

Način korištenja rezultata vrednovanja

Razredne izložbe, izrada čestitki za Božić, Majčin dan

Sudjelovanje u humanitarnim akcijama za potrebite

 

 

 1. EKO SEKCIJA                                                                                    

 5.1. Nositelji aktivnosti:  ZDRAVKA MASLAĆ

 

Naziv aktivnosti

EKO SEKCIJA

 

Planirani broj učenika

3 učenika – PŠ Hutovo

 

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

 

Planirani broj sati godišnje

35

 

Ciljevi

Steći temeljne vještine i znanja iz ekologije, uočiti i spoznati odnos čovjeka i okoliša te razmotriti djelovanje i posljedice utjecaja čovjeka na prirodu. Provoditi i usmjeravati aktivnosti za dobrobit prirode.

 

Način realizacije

Izvan redovne nastave u učionici i u prirodi kroz različite metode poučavanja i istraživanja.

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu,

Razvoj ekološke svijesti i primjena znanja za očuvanje okoliša

 

Troškovnik

Papir za kopiranje, za plakate, razni materijal…

Vrećice za ljekovito bilje, trake

 

Način vrednovanja

Usmeni poticaj i opisno vrednovanje postignuća u skladu s rezultatima, ciljevima, sadržajima

Način korištenja rezultata vrednovanja

Plakati, prezentacije, modeli, herbarizirani materijal, predmeti

 

 

 5.2. Nositelji aktivnosti:  LJUBA KREŠIĆ

 

Naziv aktivnosti

EKOLOŠKA  SEKCIJA – V.b

Planirani broj učenika

19 učenika

Planirani broj sati tjedno

Svaki drugi tjedan 1 sat

Planirani broj sati godišnje

18

Ciljevi

Program promicanja kulture življenja

Način realizacije

Radom kroz igru, crtanjem, slikanjem, modeliranjem, građenjem, te izložba likovnih radova i prigodnih tekstova

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Razvoj ekološke svijesti kod djece.

Zemlju treba zaštiti od samoga sebe

Troškovnik

Učenički osobni pribor i sredstvima škole

 

Način vrednovanja

Pisano praćenje pojedinačnog rada učenika, praćenje skupnog rada. Usmeno praćenje, vrednovanje kroz – EKO kvizove

Način korištenja rezultata vrednovanja

Razvijati i vrednovati kreativnost učenika, te poticati na daljnji rad u odabranoj aktivnosti

 

5.3.Nositelji aktivnosti:  MARIJA KONCUL

 

Naziv aktivnosti

EKO SEKCIJA

Planirani broj učenika

3 učenika – PŠ Gradac

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

Planirani broj sati godišnje

35

 

 Ciljevi

Razvijati ekološku svijest učenika, različitim aktivnostima obilježiti značajne ekološke datume, sudjelovati u školskim ekološkim akcijama.

 

Način realizacije

Likovni izričaj, izrada eko priručnika, dramatizacija ekoloških sadržaja, kreativne radionice, praktični rad u okolišu škole

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Osvijestiti potrebe čuvanja prirode putem različitih eko aktivnosti i primjenu tih aktivnosti u svakodnevnom životu. Svojim ponašanjem širiti ljubav i značaj zaštite prirode

Troškovnik

Papir za kopiranje

Način vrednovanja

Opisno praćenje interesa učenika u radu skupine

Način korištenja rezultata vrednovanja

Izlaganje radova u unutarnjem i vanjskom prostoru škole

 

 

 1. LIKOVNA SEKCIJA

                                            

6.1.Nositelji aktivnosti:  JULIJANA RAIČ

 

 

Naziv aktivnosti

LIKOVNA SEKCIJA

Planirani broj učenika

17 učenika

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno svaki drugi tjedan

Planirani broj sati godišnje

18

 

Ciljevi

Njegovanje kreativnosti učenika,

Upoznavanje i usvajanje novih tehnika kreativnog izražavanja

Razvijanje urednosti i originalnosti u radu.

 

Način realizacije

Različitim aktivnostima,

individualni, frontalni, rad u paru ili skupinama

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Razvijati i njegovati kreativnost učenika kroz likovno izražavanje

 

Troškovnik

Učenički osobni pribor za likovnu kulturu.

Hamer papir, ljepilo, flomasteri i suhe boje, tuš pero, ugljen-natron-papir…

 

Način vrednovanja

Pismeno praćenje i bilježenje zapažanja o učenikovom radu

Pismene i usmene pohvale kao motivacija za daljnji rad.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Razvijanje timskog rada i pozitivnog ozračja u grupi

 

 1. KULTURNO ZABAVNA SEKCIJA

 

  7.1. – 7.3. Nositelji aktivnosti:  DRAŽENA PREVIŠIĆ,  ZORICA SENTIĆ,  MARIJANA ŠIMIĆ,

 

Naziv aktivnosti

KULTURNO ZABAVNA SEKCIJA

Planirani broj učenika

57 učenika u tri skupine

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno po skupini

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje po skupini

 

Ciljevi

Poticati maštu i kreativnost učenika, osposobljavati učenike za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, poticati timski rad i suradništvo putem praktičnog rada, glume, te pismenim izražajem misli i osjećaja.

 

Način realizacije

Uvježbavanje i dramatizacija igrokaza,

realizacija likovnih zadataka različitim likovnim tehničkim sredstvima, osmišljavanje i uvježbavanje koreografije.

 

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Sudjelovanje  u školskim priredbama, poticanje mašte, razvijanje stvaralačkih sposobnosti i komunikacijskih vještina, uređivanje učionice i ostalih prostora u školi.

Troškovnik

Hamer papir u boji, rebrasti papir, kolaž papir, lijepilo, škare, markeri, flomasteri…

 

Način vrednovanja

Praćenjem napredovanja svakog učenika,

Samovrednovanjem vlastitih postignuća

 

Način korištenja rezultata vrednovanja

Poticaj za dalji rad i aktivnosti u kojima će učeničke sposobnosti i interesi još više doći do izražaja.

Izložba radova, priredbe u školi, uređenje školskog interijera.

 

 

 

 

 1. KREATIVNA GRUPA

8.1. – 8.5. Nositelji aktivnosti:  DRAŽENKA JOGUNICA, KRISTINA ŠKOBO,

ANITA KRMEK, INES RAIČ, JOZO BRAĆ

 

Naziv aktivnosti

KREATIVNA GRUPA

Planirani broj učenika

56 učenika u pet skupina

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno po skupini

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje po skupini (I. razred 34 sata po skupini)

 

Ciljevi

Njegovanje kreativnosti kod učenika, poticati timski rad,

Upoznavanje i usvajanje novih tehnika kreativnog izražavanja,

razvijanje urednosti i ustrajnosti i organiziranosti u radu.

 

Način realizacije

Raznim aktivnostima doprinositi obilježavanju aktivnih zbivanja u našoj školi

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Razvijati i njegovati kreativnost učenika kroz likovno, scensko izražavanje, sudjelovanje u projektima, razrednim i školskim priredbama.

Troškovnik

Hamer papir, ljepilo, markeri, flomasteri…

Način vrednovanja

Pismeno praćenje i bilježenje zapažanja  o učenikovom radu, pismene  i usmene pohvale kao motivacija.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Razvijanje kreativnog izražavanja kod učenika te poticanje za dalji rad u  odabranoj aktivnosti. Razvijanje timskog rada i pozitivnog ozračja u grupi.

 1. SEKCIJA –NOGOMET

9.1.Nositelj aktivnosti:  JOSIP MATUŠKO

 

 

Naziv aktivnosti

SEKCIJA - NOGOMET

Planirani broj učenika

20 učenika

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

Ciljevi

Edukacija sportske tehnike, razvoj psiho motornih sposobnosti učenika (snage, izdržljivosti, okretnosti), razvojni smisla za suradnju i dr.

Način realizacije

Putem izvođenja sekcije u dvorani i na sportskom igralištu kroz različite metode i oblike poučavanja i učenja.

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu (rekreacija) stvaranje osnovnih pretpostavki kod učenika za ozbiljnije upražnjavanje športske aktivnosti

Troškovnik

Nema troškova

Način vrednovanja

Opisno vrednovanje postignuća učenika sukladno s postignutim rezultatima, ciljevima i sadržajima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Prezentacija rezultata kao motiv ostalim učenicima, baviti se aktivno športom kao preduvjetom zdravog načina života

 

 

 

 1. SEKCIJA –ODBOJKA

10.1.Nositelj aktivnosti:  JOSIP MATUŠKO

 

Naziv aktivnosti

SEKCIJA - ODBOJKA

Planirani broj učenika

23 učenika

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

 

Ciljevi

Edukacija sportske tehnike, razvoj psiho motornih sposobnosti učenika (snage, izdržljivosti, okretnosti), razvojni smisla za suradnju i dr.

Način realizacije

Putem izvođenja sekcije u dvorani , kroz različite metode i oblike poučavanja

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

 

Osnovna namjena

Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu (rekreacija) stvaranje osnovnih pretpostavki kod učenika za ozbiljnije upražnjavanje športske aktivnosti

Troškovnik

Nema troškova

Način vrednovanja

Opisno vrednovanje postignuća učenika sukladno s postignutim rezultatima, ciljevima i sadržajima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Prezentacija rezultata kao motiv ostalim učenicima, baviti se aktivno športom kao preduvjetom zdravog načina života

 

 

 

 

 1.  ENGLESKI JEZIK-DRAMASKA SEKCIJA

11.1.Nositelji aktivnosti:  DANIELA MATIĆ

 

Naziv aktivnosti

ENGLESKI JEZIK-DRAMSKA SEKCIJA

Planirani broj učenika

12  učenika

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

 

Ciljevi

Osmisliti i realizirati predstave na engleskom jeziku,

Uvježbavati izradbu i upoznati se s dramskim elementima.

Kroz izradu kostima, koreografije i scenografije razvijati kreativnost kod djece i približiti ih svakoj kulturi i jeziku

Način realizacije

Kroz sate dramske sekcije.

Vremenski okvir

Nastavna  2017./2018. godina

 

Osnovna namjena

Upoznavanje s engleskim jezikom i kulturom kroz dramski pristup učenja stranog jezika. Poboljšanje vještina i proširivanje vokabulara

Troškovnik

-

Način vrednovanja

Samoprocjena učenika, praćenje rada i nagrađivanje njihovog truda i osobnog razvoja tijekom godine brojčanim i opisnim ocjenama.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Izvedba predstave za djecu škole. Kreiranje novih ciljeva za sljedeću godinu

 

 

 

 1. SEKCIJA IZ INFORMATIKE

12.1.Nositelj aktivnosti:  ZORAN MATUŠKO

 

Naziv aktivnosti

SEKCIJA IZ INFORMATIKE

Planirani broj učenika

15 učenika

Planirani broj sati tjedno

1 sat tjedno

Planirani broj sati godišnje

35 sati godišnje

Ciljevi

Naučiti osnove stolnog izdavaštva i osnove obrade fotografije

Način realizacije

Predavanja i vježbe

Vremenski okvir

Tijekom  nastave 2017./2018. godine

Osnovna namjena

Osposobiti učenike i probuditi im interes za stolno izdavaštvo

Troškovnik

-

Način vrednovanja

Usmeni poticaj, pohvale

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pomoć nastavniku u redovnoj nastavi

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZBOR

13.1. Nositelj aktivnosti:  TOMISLAV SENTIĆ

 

Naziv aktivnosti

ZBOR

Planirani broj učenika

25 učenika

Planirani broj sati tjedno

2 sata tjedno

Planirani broj sati godišnje

70 sati godišnje

 

Ciljevi

Svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja,

točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije pjesama, razvijati estetske osjećaje, poticati vedro raspoloženje i druželjubivost.

Način realizacije

Tjedne probe zbora

Vremenski okvir

Tijekom  školske 2017./2018. godine

Osnovna namjena

Učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole.

Troškovnik

Nema troškova

Način vrednovanja

Opisno praćenje učeničkih postignuća

Način korištenja rezultata vrednovanja

Školske priredbe

 

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg