foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poštovani roditelji i učenici, ovaj upitnik kojeg trebate ispuniti, odnosi se  na istraživanje stanja i stavova prema nasilju u osnovnim i srednjim školama u HNŽ-u uključujući svijest i prisustvo online nasilja, radikalizacije i ekstremnog nasilja, te stavova prema razvojnom planiranju. 

Ispunjavanje upitnika je u potpunosti anonimno. Izvješće o statistički obrađenim podatcima sadržavati će zbirne podatke o varijablama koje se ispituju kroz upitnik.

Podatci prikupljeni ovim istraživanjem bit će analizirani, te uz odgovarajuće preporuke, predstavljeni u izvješću „Poboljšavanje sigurnog i inkluzivnog okruženja u školama kroz istraživanje o Programu prevencije nasilja i školskog razvojnog planiranje u HNŽ-u“.

 

Poveznica prema anketi za roditelje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclo1yV3KngUXza1qFGGIg7BDv5E-zhTHb0VJG5tzWhjDxPpg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

 

Poveznica prema anketi za učenike:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScULal5Bj-bZq8OMk8tlWnQBn3zj5p7P4SH2U7K10KxdonCwA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628