foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Međupredmetna korelacija Kat. vjeronauka (nastavnica Andrea Malić) i Eng. jezika (nastavnica Marija Šutalo) zajedno sa VI. i VIII. razredima odradili su radionicu na temu: "Sv. Patrik".
Saznali su neke zanimljivosti o životu Sv. Patrika uz film kao uvodni dio u temu, zatim su upoznali simbole djeteline i zelene boje. Sv. Patrik je imao veliki utjecaj na širenje kršćanstva u svijetu. Učenici su pripremili i prezentaciju na eng. jeziku sa mnogo zanimljivih podataka o Sv. Patriku i na kraju nam svima poželjeli : " May the blessings of Saint Patrick behold you".
Korelacijom i povezivanjem sadržaja učenike potičemo na rad i unapređenje spoznajne funkcije u zajedništvu mentalnih, emocionalnih i socioloških podražaja.