foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 1. Prva službena škola otvorena je na Cerovici u Donjem Hrasnu 1886. godine, ali je nažalost ista škola zatvorena 1999. godine.
 2. Osnovna škola u Gornjem Hrasnu otvorena je 1899., a prestala je radom 1985. godine.
 3. Osnovna škola na Brštanici otvorena je 1902., a prestala je radom 1980. godine. Ponovo je nakratko otvorena 1988., a zatvorena 2005. godine.
 4. Osnovna škola u Gracu otvorena je 1903. godine, ponajviše vrijedi spomena što ta škola radi i danas.
 5. Osnovna škola u Neumu otvorena je u Vranjevu selu 1907. godine, preseljena je u Stari Neum godine 1960/1961., kada se uvode peti i šesti razredi, a useljenje u novu školu u Starom Neumu obavljeno je godine 1962./1963. Tu će kasnije ostati samo 4 – godišnja škola dok će osmoljetka prijeći u Hutovo sve do 1983. godine. U Neumu je te, 1983. godine, otvorena osmogodišnja škola koja radi i danas.
 6. U Hutovu je 1932. godine otvorena osnovna škola, a 1961. godine je otvorena osmogošnja škola koja radi i danas. Hutovo je dugo vremena bilo prometno središte današnje neumske općine pa su i brojne državne službe i ustanove otvarane baš u Hutovu.
 7. Škola u Prapatnici otvorena je 1947., radila je do 1953. godine.
 8. Škola u Glumini je otvorena 1949., i također je radila do 1953. godine.
 9. Škola u Babinom Dolu–Moševićima, otvorena je 1949., radila je do 1963. god.
 10. Škola u Kolojanju otvorena je 1949., a zatvorena 1979. godine.
 11. Škola u Svitavi otvorena je 1949., radi i danas kao područna škola osmoljetke u Višićima, u općini Čapljina.
 12. Škola u Žukovici otvorena je 1953., a prestala je s radom 1980. godine.

Danas je aktivna središnja škola u Neumu te područna škola u Gracu.